Historie

 1995 - PaedDr. Petr Novák založil Vydavatelství "Vida!" zaměřené na produkci didaktických programů, výukových souborů a tiskovin. Jeho nákladem vyšla edice naučné dětské poezie, která se stala základem budoucích zhudebněných textů a dramatizovaných příběhů hudebního divadla ABRAKA MUZIKA

vida new2011 

 

 

1996 - Vydavatelství "Vida!" ve spolupráci s pedagogy Taťánou Mruzkovou a Janem Wolfem pořídilo zvukový záznam jednoduchých didaktických písniček, které podporují osvojení učiva pro první stupeň základních škol. Mělo jít o pracovní nahrávku určenou učitelům, kteří na metodických akcích nestačili chvatně zaznamenat melodie ani texty, ale o použití písniček ve výuce měli velký zájem. Pokus o nahrávání přímo ve školní třídě plné nadšených, ovšem hudebním sluchem nepříliš vybavených "zpěváků" nevyšel. A tak se ke slovu dostal školený dětský pěvecký sbor a kvalitní nahrávací technika. Vznikla první velmi úspěšná kolekce výukových písniček. Nese název "My si zpíváme" a je dodnes vyhledávanou učební pomůckou.

my si zpíváme obal 001 3 - kopie  

 

 

1997Dětský pěvecký sbor Základní umělecké školy v Hranicích získal první zkušenosti s didakticky zaměřeným repertoárem. Jeho vedení se ujal všestranně zaměřený hudebník Miroslav Smrčka.  Vedle klasických sborových skladeb zařadil i didaktické, populárně laděné písničky zaměřené na dětského posluchače. Vznikla první část koncertního cyklu o hudebních nástrojích "Hudební nástroje I", která zahájila živé vystupování sboru na základních školách.

 

 

1999 -  Program "Hudební nástroje II" opět rozšířil řady posluchačů. Při tvorbě hudebních aranží a doprovodů výrazně spolupracoval hudební soubor Sunset.

 

 

2000 - Čtvrtý program v pořadí - "Hudební pojmy" - vycházel opět z náročnější koncepce. Tato zhudebněná nauka kladla ještě větší důraz na choreografické a scénické provedení. K realizačnímu tandemu sbormistr - autor se připojil zkušený hudebník a zvukový mistr Radek Kňura. Sbor vydal své album ABRAKA MUZIKA a pod stejným názvem vyrazil na dvouleté koncertní turné. Vystupoval s doprovodnou kapelou, obohatil dramatickou složku koncertního programu o nové výstupy, kostýmy a rekvizity.

 Abraka05 028

 

 

2001 - Pátý koncertní program s názvem ROSNIČKA přinesl projektu ABRAKA MUZIKA profesionální scénickou podobu a výrazný posun v práci s hudební aranží a jevištní dramatizací skladeb. Kapelu posílil zvuk dalšího klávesového nástroje a akordeonu, které na scénu přinesl nově přizvaný hudebník Martin Foltýnek.

 akordeon

 

 

2003 -  Hudebníci opustili roli doprovodné kapely a nastoupili samostatnou cestu za přízní věrného publika. ABRAKA MUZIKA se proměnila v didaktické hudební divadlo. Novým dramatickým a hlavně tanečním rozměrem obohatila scénu sympatická Jana Erbenová.

 Abraka05 25

 

 

2004  - Premiéra programu "S hudbou kolem světa" odstartovala v září další sezónu. Nový koncepčně a choreograficky neotřelý model interaktivního hudebního pořadu poprvé představil projekt ABRAKA MUZIKA v podobě hudebního divadla, které vytváří dramatizované sekvence pořadu společně s diváky a zakládá autentičnost svého vystoupení na dialogu a okamžité interakci.

PICT0499 malý 

 

 

2006 - V duchu nové osvědčené umělecké a didaktické strategie byl vypraven i pořad "Hudební dílna" - jevištní workshop zaměřený na základní hudební dovednosti.

 154 5421

 

 

2008 - Tématicky zaměřený didaktický program "Nálady" stavěl své interaktivní postupy na principu dramatizovaných modelových situací, které promítají lidské emoce do mezilidských vztahů. Pořad názorně zobrazoval a třídil pozitivní a negativní dopady konkrétních projevů našich nálad do kvality sociální interakce.

 

 

2009 - S nástupem další etapy pořadů zaměřených na průřezová témata nové koncepce základního vzdělávání, kterou reprezentuje programový cyklus "Lidi, lidi, lidi" získal projekt výrazný, ale nenásilný výchovný akcent. Cyklus odstartoval tématický pořad "Planeta" zaměřený na podporu ekologického chování.

 planeta

 

 

2010 - Za vlastními hudebními projekty odešel hudebník a zvukař Radek Kňura. Divadlo hledalo novou zvukovou i aranžérskou podobu repertoáru a nakonec své fanoušky i sama sebe příjemně překvapilo hudebně i názorově nekompromisním pořadem "Jak žijeme", který otevřeně poukazuje na nástrahy a společensky nebezpečné dopady rizikového chování.

 

 

2011 - Cyklus pokračoval dalším pořadem zaměřeným na prevenci - "Výchova ke zdraví".

 

 

2012- Soubor se již jednoznačně profiloval jako interaktivní didaktické hudební divadlo, akcentoval dramatickou složku svých pořadů a k seriálu programů zaměřených na podporu sociálních kompetencí přizval zkušeného herce Kamila Krále.

kamil král 

 

 

2013 - Ve spolupráci se vzdělávacím institutem ELAI dospěl k premiéře aktuální program s tématikou internetové gramotnosti. Program je součástí rozsáhlého osvětového projektu IN GENERATION

ingen 

 

 

2014 - Ve spolupráci s Exekutorským úřadem v Přerově byl repertoár divadla rozšířen o program podporující finanční gramotnost. Soubor byl posílen o renomovaného hudebníka Marka Antoňů a připravil další část seriálu "Lidi, lidi, lidi" - pořad zaměřený na prevenci kriminality.

krimi

 

 

Pro období adventu nastudoval soubor vlastní verzi betlémského příběhu - "Vánoční hru", v níž se na jevišti vedle živých herců poprvé představí také loutky.

loutky 

 

 

2015 - Na jaro 2015 zařadilo divadlo ABRAKA MUZIKA zcela nový program, určený nejmladším divákům - "Pohádkový vandr". Rozverná pohádková férie s řadou půvabných autorských písniček se prosadila jak při představeních v mateřských a základních školách, tak při nejrůznějších letních zábavných akcích pod širým nebem. Po úspěchu na scéně se autor hudby a textů Petr Novák rozhodl připravit také samostatné CD. Natáčení probíhalo od léta pod zkušeným vedením dlouholetého spolupracovníka divadla, zvukového mistra Mojmíra Chudy ze ZUŠ Hranice. K natáčení přizval Petr Novák i děti z letní hudební dílny v Osíčku.